Podlahové vykurovanie vs podlaha

    Aký typ podlahy vybrať na teplovodné podlahové vykurovanie? Dlažba, laminátová podlaha, vinylová podlaha, drevené parkety...? Aký bude prestup tepla cez tú ktorú podlahu? Koľko tepla stratíte..?

    Aby sme Vám poskytli relevantné informácie oslovili sme Slovenskú spoločnosť ABC Food Machinery s.r.o. ktorá nielen dodáva, ale aj vyrába svoje zariadenia, ktoré následne distribuje do celého sveta. Vykurovaním a chladením priemyselných a obytných objektov sa venuje od roku 1993. 

 

SKLADBA PODLAHY   

    Pri výbere podlahy sa najčastejšie hľadí na material a tepelný odpor danej podlahej krytiny. O mnoho dôležitejšie je však poznať aký tepelný odpor má podlaha pod podlahovým vykurovacím telesom. Pokiaľ je tepelný odpor smerom hore nižší teplo bude unikať smerom hore. Ak však je teplný odpor nižší smerom dole a skladba podlahy a izolácií je nedostačujúca bude teplo unikať smerom dole, napr. aj napriek tomu že si klient vyberie keramickú dlažbu, alebo vinylovú podlahu. Preto je dôležité poznať resp. dbať na odborné vykonanie tejto fázy stavby aby spĺňala potrebné technické normy.

 

FINÁLNA PODLAHOVÁ KRYTINA

    Podlahu v dome alebo byte tvorí viacero vrstiev ako betónové dosky-potery, izolácie, podlahové vykurovanie... Teplovodné podlahové vykurovanie  vykuruje priestoro okolo svojej osi. Jednoducho povedné teplo sa šíri tadiaľ kde má ľahšiu cestu a menej odporu. Pre tento typ vykurovania je dôležitá skladba podlahy pod vykurovacím telesom, ale to už je skôr téma ako správne založiť stavbu a odizolovať spodné vrstvy domu. Budeme sa venovať skladbe podlahy smerom hore od vykurovacieho telesa. Finálna vrstva skladby podlahy je podlahová krytina. Podlahová krytina vytvára vrchnú vrstvu konštrukcie vykurovacej podlahy. Tepelný odpor tejto vrstvy Rkr musí vyhovovať požiadavke Rkr = 0,15m2 KW-1

Väčšie tepelné odpory pôsobia ako tepelná brzda. Uvedenj požiadavke zodpovedajú takmer všetky bežné podlahové krytiny. Neodporúčajú sa textílne koberce s výškou vlasu nad 10mm, PVC s plstenou podložkou a parkety z mäkkého dreva.

    Najvhodnejšími sa javia keramické alebo kamenné dlaždice s maximálnou hrúbkou 6mm, alebo nový typ vinylovej podlahy, ktorá má veľmi podobnú hustotu materiálu ako keramická dlažba. Prestup tepla je efektívnejší pri väčšej hustote materiálu cez ktorý teplo prejde rýchlejšie, preto sa vyhneme tepelným stratám. Je síce pravda, že keramické dlaždice sú na podlahové vykurovanie najideálnejšie, ale netreba zabúdať aj na časť lepidla, ktoróu sa dlažba lepí na podklad. Tým pádom sa tepelný odpor celkovo zvyšuje kedže lepidlo určené na dlažbu sa nanáša v určitej hrúbke (cca 10-15mm) a obsahuje relatívne veľa vzduchových bublín ktoré vplývajú na tepelný prestup negatívne. Práve preto sa javí ako najideálnejšia vinylová podlaha v hrúbke napr 5mm, ktorá sa celoplošne na podklad nalepí, lepidlo na vinylovú podlahu je kompaktné a nanáša sa v hrúbke cca 1-2mm.

    Kvôli lepšiemu prestupu tepla sa krytina nekladie na povrch podlahy voľne. Odporúčame ju fixovať lepením alebo kladením do vrstvy cementového poteru, príp. vyrovnávacej betónovej vrstvy.

    Podlahová krytina sa ukladá po 28 dňoch od nanesenia betónovej mazaniny. Okrem keramickej dlažby je možno použiť bežné podlahové krytiny, ktorých tepelný odpor nie je vyšší ako 0,15m2 KW-1

    Parkety sa pre lepší prestup tepla vyberajú z tvrdého dreva. Ich hrúbka nemá byť väčšia ako 12mm. Vlysy sú menej vhodné. Obsah vlhkosti v dreve nesmie presiahnuť 9%.

    Textílne krytiny musia byť tepelne stale, antistatické a ich hrúbka má byť maximálne 5mm. Vzhľadom na lepsí prestup tepla sa kobercové a plastové krytiny na podlahu lepia – pri nesplnení týchto podmienok môže textílna krytina pôsobiť ako tepelná brzda, čo vedie k zníženiu tepelného výkonu vykurovacej plochy a potrebe zvýšiť výkon zdroja.

 

                  Plávajúci systém pokládky s kročajovou podložkou                                                      Celoplošne lepená podlaha priamo na podklad

               

 

VPLYV TEPELNÉHO ODPORU PODLAHY

    Termický odpor ako tepelný odpor samotnej podlahovej krytiny na povrchu alebo ako odpor celej konštrukcie podlahovej vykurovacej plochy má veľký vplyv na prevádzkovú teplotu vykurovacieho média vnútri vykurovacích rúrok. Priestor s väčším tepelným odporom konštrukcie podlahy potrebuje taktiež  vyššiu prevádzkovú teplotu média v rúrkach. To zase pôsobí záporne na samoregulačný efekt a tým na energetickú spotrebu tepla. Zvýšenie tepelného odporu podlahovej krytiny z hodnoty 0,02 na 0,2 KW-1 (napr. hrubým kobercom) spôsobí nárast spotreby tepla o 10 až 15%.

    Tepelný odpor hornej časti podlahy by mal byť vždy, ak je to možné, nízky. Pri vyššom tepelnom odpore sa musí vstupná teplota vykurovacieho média príslušne zvýšiť, čo však zase vedie k utlmeniu samoregulačného efektu.

 

FINANČNÉ VYJADRENIE A ÚSPORA

    Najčastejšia otázka je aká je finančná úspora pri takom, alebo takom druhu podlahy. Táto otázka sa nedá presne zodpovedať pretože závisí od viacerých faktorov ako hrúbka a hustota podlahovej krytiny. Pri drevenej podlahe je rozhodujúci typ dreviny, zloženie parkety, spôsob pokládky a ako sme už spomenuli skladba podkladu a použité materiály. Každá laminátová podlaha je vhodná na podlahové vykurovanie či už 8mm alebo aj 12mm, pri 12mm laminátovej podlahe je počiatočný prestup tepla pomalší, po prekúrení podlahy je už prestup tepla rovnaký ako pri 8mm laminát. podlahe, dôležité je použiť podložku z čo najnižším tepelným odpor. Čím má kročajová podložka pod laminátovú podlahu nižší tepelný odpor tým cena takejto podložky stúpa.